Apie projektą

Nusikalstamumas, narkomanija, alkoholio vartojimas tampa didele neužimto jaunimo raidos dalimi. Pastaruoju metu užfiksuota, kad vis dažniau įstatymus pažeidinėja jaunesni nei 14 m. vaikai, be to sunkėja nepilnamečių padarytų nusikaltimų pobūdis, dažnai pasitaiko smurto prieš vaikus atvejų mokyklose ir jų prieigose. Neturėdami juos dominančių užsiėmimų ir pakankamų žinių apie pavojus, vaikai ir jaunimas atsiduria ne tik psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir piktnaudžiavimo rizikoje, bet ir rizikoje tapti prievartos, prekybos žmonėmis aukomis.Vienas iš būdų kurti socialiai aktyvią, kultūringą, atvirą visuomenę yra įtraukianti į sportą vaikus ir jaunimą, skatinti jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, ugdyti jų gebėjimus bei aktyvinti bendravimą su kitais bendraamžiais. Tačiau pastaraisiais metais pastebima tendencija, kad mažėjantis vaikų ir jaunimo kryptingas popamokinis užimtumas įtakoja jų įsitraukimą į nusikalstamą veiklą bei kelia grėsmę tapti nusikaltimų aukomis.da daugiau laisvo laiko, kuris p raleidžiamas neefektyviai dėl socialios veiklos galimybių stokos. Vienas iš efektyviausių būdų spręsti priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų problemas yra didinti jų užimtumą ir motyvuoti ugdyti intelektualinius ir fizinius gebėjimus. Tai patampa itin aktualia problema vaikų tėvams.

Siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas, susiformavo poreikis stiprinti Baltijos Wing Tsun kungfu asociaciją ir plėsti jos veiklą. Wing Tsun kugfu kovos meno savitumas (jo dėka lavinama ne tik fizinė kūno forma, tačiau orientuojamasi ir į protinių gebėjimų lavinimą) jis gali būti plačiai taikomas ugdant vaikų ir jaunimo charakterį ir gebėjimus. Dėl šios priežasties naujų narių: vaikų, jaunimo ir jų tėvų sudominimas šia sporto šaka bei įtraukimas ne tik prisidės prie užimtumo didinimo, bet ir paskatins asmenybės ugdymą bei veiks kaip prevencinė priemonė prieš agresiją ir smurtą.

Ši veikla, kaip viena iš keturių Lietuvoje finansuojamų subsidijų schemų (angl. Block Grant), yra remiama iš Europos ekonominės ervės (EEE) bei Norvegijos paramos gebėjimų stiprinimo fondo. Lietuva, įstodama į Europos Sąjungą, prisijungė ir prie Europos ekonominės erdvės. 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Susitarimas, įtvirtinęs daugiašalį EEE finansinį mechanizmą (lėšos iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) ir dvišalį Norvegijos finansinį mechanizmą. Lietuva, siekdama gauti paramą pagal šiuos mechanizmus, 2004 m. balandžio 14 d. pasirašė Susitarimo memorandumus dėl 2004-2009 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo, o 2004 m. balandžio 22 d. - dėl 2004-2009 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo.